Home


DRONE REGELS DISCLAIMER:
Deze informatieve website aangaande de Drone regels 2024 Nederland is een particulier initiatief en u kunt hier geen rechten uit ontlenen. De informatie richt zich UITSLUITEND op de recreatieve en particuliere Drone (modelvliegtuig) gebruiker. Wij doen ons best de informatie zo actueel mogelijk te houden en de eventuele wets- en regel wijzigingen aangaande recreatief Drone gebruik zo snel als mogelijk te updaten. Je blijft echter ten alle tijden zelf verantwoordelijk kennis te nemen van de actuele regelgeving.