Drone Regels Nederland 2024

In het Kort: Belangrijkste Drone Regels vanaf 2024

 1. Maximale Vlieghoogte en Zicht:
  • Drones mogen maximaal 120 meter hoog vliegen.
  • Altijd binnen direct zicht van de piloot (VLOS).
 2. Vliegtijden en Zones:
  • Vliegen alleen toegestaan tijdens daglichtperiodes.
  • Vermijden van (tijdelijke) no-fly zones en menigten.
 3. Gewicht en Categorieën:
  • Drones tot 250 gram: vallen over het algemeen in subcategorie A1.
  • Drones van 250 gram tot 25 kg: afhankelijk van het Cx-label in verschillende subcategorieën (A1, A2, A3).
 4. Cx-Labels en Certificaten:
  • Nieuwe drones komen met een Cx-label (C0 tot C4).
  • Afhankelijk van het Cx-label zijn verschillende certificaten en regels van toepassing.
  • Drones zonder Cx-label vallen onder specifieke regels gebaseerd op hun gewicht.
 5. Remote ID:
  • Verplicht voor bepaalde drones vanaf 1 januari 2024.
  • Maakt digitale identificatie en locatie van drones mogelijk.
 6. Registratie en EU Dronebewijs:
  • Drones met een camera of zwaarder dan 249 gram vereisen registratie bij de RDW en een exploitantnummer.
  • Afhankelijk van de drone en de subcategorie is een EU Dronebewijs vereist (A1/A3 of A2).

Introductie tot de Drone Wetgeving 2024

Welkom in de wereld van drones in 2024, een tijdperk waarin technologie en luchtvaartregelgeving samen evolueren om veiligheid, innovatie en verantwoordelijkheid in de lucht te garanderen. De drone wetgeving in Nederland ondergaat vanaf 2024 belangrijke wijzigingen, wat van grote invloed zal zijn op zowel hobbypiloten als professionals in de drone-industrie. Deze veranderingen weerspiegelen de snelgroeiende aard van de drone technologie en het toenemende gebruik ervan in diverse sectoren.

Vanaf 2024 zullen nieuwe regels en voorschriften, zoals vastgesteld door de Europese Unie, in werking treden. Deze regels zijn ontworpen om de integratie van drones in het Europese luchtruim te stroomlijnen en de veiligheid voor alle luchtvaartdeelnemers te verhogen. Een cruciaal onderdeel van deze regelgeving is de introductie van de Cx-labels, die de classificatie en het gebruik van drones vereenvoudigen. Bovendien wordt de Remote ID-verplichting geïntroduceerd, wat een revolutionaire stap is naar een meer gecontroleerde en transparante drone-operatie.

Het is essentieel voor elke drone-enthousiasteling en professional om volledig op de hoogte te zijn van deze veranderingen. De nieuwe regels hebben invloed op diverse aspecten van het dronegebruik, waaronder vlieghoogtes, no-fly zones, daglichtrestricties, en nog veel meer.

Deze gids is ontworpen om u door de belangrijkste aspecten van de drone wetgeving van 2024 te leiden, zodat u veilig, verantwoord en in overeenstemming met de wet kunt vliegen. Laten we samen duiken in de details van deze fascinerende en steeds evoluerende wereld van de drone technologie!

Overzicht van Nieuwe Drone Regels in 2024

Het jaar 2024 markeert een belangrijk keerpunt in de regelgeving voor drones in Nederland. Met de inwerkingtreding van nieuwe EU-voorschriften, worden dronepiloten geconfronteerd met een aantal significante veranderingen die zowel de werking als het beheer van drones zullen beïnvloeden. Hieronder volgt een overzicht van de meest noemenswaardige aanpassingen in de regelgeving:

 • Vernieuwde Classificatie van Drones:
  • Drones worden nu geclassificeerd op basis van hun gewicht en capaciteiten, wat leidt tot duidelijker regels per categorie.
  • Het Cx-labelsysteem, variërend van C0 tot C4, geeft aan wat de operationele limieten van elke drone zijn.
 • Maximale Vlieghoogte en Zichtbaarheid:
  • De standaard maximale vlieghoogte blijft 120 meter.
  • Drones moeten altijd binnen de visuele lijn van de piloot (VLOS) blijven.
 • Vliegbeperkingen en Tijden:
  • Vliegen met drones is alleen toegestaan tijdens de daglichtperiode.
  • Strikte beperkingen zijn van toepassing in no-fly zones en gebieden met grote menigten.
 • Remote ID Verplichting:
  • Een nieuwe verplichting voor sommige drones om identificatie- en locatiegegevens uit te zenden, bedoeld om de veiligheid en traceerbaarheid van drones te verhogen.
 • Registratie en EU Dronebewijzen:
  • Pilootregistratie bij de RDW is vereist voor drones boven 249 gram of met een camera.
  • Afhankelijk van de dronecategorie en het Cx-label, zijn verschillende EU Dronebewijzen vereist.
 • Regels voor Drones Zonder Cx-Label:
  • Bestaande drones zonder Cx-label mogen blijven vliegen, maar vallen onder specifieke subcategorieën afhankelijk van hun gewicht.
 • Subcategorieën binnen de Open Categorie:
  • De open categorie is verdeeld in drie subcategorieën (A1, A2 en A3), elk met hun eigen regels en beperkingen.

Deze veranderingen zijn bedoeld om een veiliger en meer gereguleerd dronegebruik te bevorderen. Ze reflecteren de groeiende aandacht voor luchtruimveiligheid en de behoefte aan standaardisatie in de snelgroeiende drone-industrie. Voor zowel hobbypiloten als professionals zijn deze regels van cruciaal belang om veilig en verantwoordelijk te blijven vliegen.

De nieuwe regelgeving vereist dat dronepiloten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en de specifieke vereisten voor hun toestellen. Dit omvat niet alleen het begrijpen van de operationele grenzen en beperkingen van hun drones, maar ook het zich houden aan regels omtrent privacy, veiligheid en respect voor no-fly zones.

Het belang van deze regels kan niet genoeg benadrukt worden, gezien de toenemende veelzijdigheid van drones in commerciële, recreatieve en educatieve toepassingen. De wetgeving van 2024 zorgt ervoor dat de lucht boven Nederland een veilige plek blijft voor zowel drones als traditioneel bemande luchtvaartuigen.

Deze sectie biedt een overzicht van wat er vanaf 2024 van dronepiloten wordt verwacht. In de volgende secties zullen we dieper ingaan op specifieke onderdelen van deze regelgeving, zoals de Cx-labels, Remote ID, en subcategorieën in de open categorie.

Cx-Labels en Hun Impact op Drone Gebruik

In 2024 brengt de invoering van het Cx-labelsysteem een nieuwe dimensie in de classificatie van drones binnen de Europese Unie, inclusief Nederland. Dit systeem is van cruciaal belang voor het begrijpen van de regelgeving en de operationele grenzen van verschillende soorten drones. Hier is wat je moet weten over Cx-labels:

 • Wat Zijn Cx-Labels?
  • Cx-labels zijn classificaties toegekend aan drones, variërend van C0 tot C4, die de technische specificaties en operationele beperkingen van een drone aangeven.
  • Deze labels helpen bij het bepalen van de regels die van toepassing zijn op een specifieke drone, zoals maximale vlieghoogte, afstand tot mensen, en of de drone mag worden gebruikt in dichtbevolkte gebieden.
 • Impact op Drone Gebruik:
  • Het Cx-label van een drone bepaalt in welke subcategorie van de open categorie het mag opereren (A1, A2, A3).
  • Dit heeft directe gevolgen voor waar en hoe je met de drone kunt vliegen, wat voor opleiding en certificaten nodig zijn, en of je aanvullende technische vereisten zoals Remote ID moet volgen.
 • Aanschaf van Nieuwe Drones:
  • Vanaf 2024 zullen nieuw verkochte drones voorzien zijn van een Cx-label. Dit label geeft direct duidelijkheid over de operationele beperkingen en vereisten.
  • Het is belangrijk voor kopers om deze labels te begrijpen en een drone te kiezen die past bij hun behoeften en vliegdoelen.
 • Bestaande Drones en Cx-Labels:
  • Voor drones gekocht vóór 2024 zonder Cx-label, zijn er specifieke overgangsregels. Deze drones kunnen onder bepaalde voorwaarden in verschillende subcategorieën worden gebruikt.
  • Het is belangrijk om te controleren of jouw huidige drone in aanmerking komt voor een Cx-label en te begrijpen wat dit betekent voor jouw vliegmogelijkheden.

Het begrijpen van het Cx-labelsysteem is essentieel voor iedereen die een drone bezit of overweegt aan te schaffen. Het beïnvloedt niet alleen de keuze van je drone, maar ook hoe je je voorbereidt op en deelneemt aan het dronevliegen in Nederland vanaf 2024.

Deze sectie geeft een grondige uitleg over de betekenis en implicaties van Cx-labels op drones. Dit is cruciaal voor een goed begrip van hoe deze nieuwe classificaties de manier waarop we drones gebruiken en beheren, veranderen. In de volgende sectie zullen we dieper ingaan op de specifieke subcategorieën binnen de open categorie en de bijbehorende regels voor elke categorie.

Subcategorieën binnen de Open Categorie

De open categorie van dronegebruik in Nederland is vanaf 2024 onderverdeeld in drie subcategorieën: A1, A2 en A3. Elke categorie heeft zijn eigen regels en beperkingen, afhankelijk van factoren zoals het gewicht van de drone, het Cx-label en de nabijheid tot mensen en bebouwing. Hier is een overzicht van wat elke subcategorie inhoudt:

 1. Subcategorie A1 – Drones Tot 250 Gram:
  • Geschikt voor lichtere drones, waaronder veel consumentenmodellen.
  • In A1 mag je boven mensen vliegen, maar niet boven grote menigten.
  • Geen afstandsbeperkingen van mensen of gebouwen, waardoor deze categorie ideaal is voor stedelijke gebieden.
 2. Subcategorie A2 – Drones Tot 2 Kilogram:
  • Ontworpen voor iets zwaardere drones.
  • Vereist een minimale afstand van 30 meter van niet-betrokken personen, of 5 meter in de lage snelheidsmodus.
  • Vliegen boven bebouwing is toegestaan, maar met bepaalde beperkingen.
 3. Subcategorie A3 – Drones Tot 25 Kilogram:
  • Geschikt voor de zwaarste drones toegestaan in de open categorie.
  • Vereist een aanzienlijke afstand van niet-betrokken personen en bebouwing, meestal minimaal 150 meter.
  • Ideaal voor gebruik in landelijke of afgelegen gebieden.

Het is belangrijk op te merken dat de toepasselijke subcategorie niet alleen wordt bepaald door het gewicht van de drone, maar ook door het Cx-label en andere technische specificaties. Dit betekent dat zelfs lichtere drones in een hogere subcategorie kunnen vallen, afhankelijk van hun capaciteiten en uitrusting.

Deze duidelijke onderverdeling in subcategorieën helpt dronepiloten om beter te begrijpen waar en hoe ze veilig en legaal kunnen vliegen. Het zorgt ook voor meer flexibiliteit en maatwerk in het gebruik van drones, afhankelijk van de specifieke behoeften en scenario’s.

Remote ID: Wat Het Is en Waarom Het Belangrijk Is

Vanaf 2024 wordt de implementatie van Remote ID een belangrijk onderdeel van de drone-regelgeving in Nederland. Remote ID speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid en verantwoording in het luchtruim. Hier is een gedetailleerde blik op wat Remote ID inhoudt en de redenen achter de invoering ervan:

 • Definitie van Remote ID:
  • Remote ID is een systeem dat drones in staat stelt om identificatie- en locatiegegevens in real-time te verzenden tijdens de vlucht.
  • Deze informatie kan ontvangen worden door luchtverkeersbeheer, autoriteiten en potentieel iedereen met de juiste ontvangapparatuur.
 • Doel van Remote ID:
  • Het primaire doel van Remote ID is het vergroten van de veiligheid in het luchtruim door het bieden van transparantie over wie waar met welke drone vliegt.
  • Het helpt bij het voorkomen van ongeautoriseerd of onveilig dronegebruik en vergemakkelijkt het traceren van een drone in het geval van incidenten of schendingen.
 • Verplichting en Uitzonderingen:
  • Vanaf 1 januari 2024 is het voor bepaalde drones verplicht om een Remote ID uit te zenden. Dit geldt met name voor drones met een Cx-label, behalve voor de C0 gelabelde drones.
  • Drones zonder Cx-label (legacy drones) en speelgoeddrones hebben geen Remote ID-verplichting.
 • Impact op Dronegebruikers:
  • Voor piloten betekent de Remote ID-verplichting dat zij zich bewust moeten zijn van deze vereiste en moeten controleren of hun drones compatibel zijn of aangepast moeten worden.
  • Het kan ook invloed hebben op de keuze van nieuwe drones, aangezien compatibiliteit met Remote ID een belangrijke overweging wordt.

Remote ID is een significante stap voorwaarts in de richting van een veiliger en meer gereguleerd dronegebruik. Het biedt een kader voor verantwoordelijkheid en controle, wat van cruciaal belang is gezien de groeiende populariteit en toepassingsmogelijkheden van drones.

2024 Regels voor Drones Zonder Cx-Label

Hoewel de invoering van het Cx-labelsysteem een belangrijke stap is in de standaardisatie van dronegebruik, zijn er ook veel drones in omloop die geen Cx-label hebben. Deze zogenaamde ‘legacy drones’ vallen onder een aparte set van regels vanaf 2024. Hieronder volgt een uitleg over hoe deze drones worden beheerd:

 • Classificatie van Legacy Drones:
 • Drones zonder Cx-label die vóór 2024 zijn gekocht, worden beschouwd als ‘legacy drones’.
 • Deze drones worden ingedeeld in subcategorieën op basis van hun gewicht, niet op basis van een Cx-label.
 • Operaties in Subcategorieën:
  • Drones onder de 250 gram zonder Cx-label blijven in de subcategorie A1.
  • Drones zwaarder dan 250 gram zonder Cx-label vallen vanaf 2024 in subcategorie A3, wat betekent dat ze moeten voldoen aan striktere eisen, zoals het houden van een grotere afstand van mensen en bebouwing.
 • Beperkingen en Vereisten:
  • Legacy drones mogen niet over menigten vliegen en moeten, afhankelijk van hun gewicht, bepaalde afstanden tot mensen en bebouwde gebieden aanhouden.
  • Voor deze drones is de Remote ID-verplichting over het algemeen niet van toepassing, tenzij ze worden geüpgraded of aangepast.
 • Toekomst van Legacy Drones:
  • Vanaf 1 januari 2024 is het voor fabrikanten niet meer toegestaan om nieuwe drones zonder Cx-label te verkopen binnen de EU.
  • Eigenaars van legacy drones moeten zich bewust zijn van de mogelijke beperkingen in het gebruik van hun drones onder de nieuwe regelgeving.

Het is belangrijk voor drone-eigenaars om de specifieke regels die van toepassing zijn op hun drones zonder Cx-label te begrijpen, vooral in relatie tot waar en hoe ze kunnen vliegen. Deze kennis is essentieel voor het handhaven van veiligheid en naleving van de regelgeving.

Registratie en EU Dronebewijzen

In de nieuwe drone wetgeving van 2024 is de registratie van dronepiloten en het bezit van de juiste EU Dronebewijzen essentieel. Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid en verantwoordelijkheid in het luchtruim te verhogen. Hier volgt een overzicht van wat je moet weten over registratie en certificering:

 • Pilootregistratie bij de RDW:
  • Alle dronepiloten die een drone besturen van meer dan 249 gram of een drone met een camera, moeten zich registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
  • Na registratie ontvang je een uniek exploitantnummer dat zichtbaar op de drone moet worden aangebracht.
 • EU Dronebewijzen:
  • Afhankelijk van de subcategorie waarin je vliegt, zijn er verschillende EU Dronebewijzen vereist.
  • Voor subcategorie A1/A3 is het Basiscertificaat A1/A3 vereist.
  • Voor het besturen van een drone in subcategorie A2 is naast het Basiscertificaat A1/A3 ook het Aanvullend certificaat A2 vereist.

Hoe EU Dronebewijzen te Verkrijgen:

 • Het behalen van een EU Dronebewijs houdt in dat je een kennistest moet afleggen bij een erkende vliegschool.
 • Nadat je de test met succes hebt afgerond, kun je je EU Dronebewijs aanvragen bij de RDW.
 • Deze certificaten zijn essentieel om te bewijzen dat je de kennis en vaardigheden hebt om veilig en conform de regels te vliegen.
  • Belang van EU Dronebewijzen:
  • Het bezitten van het juiste EU Dronebewijs is niet alleen een wettelijke vereiste, maar het verzekert ook dat de piloot goed geïnformeerd is over de regels, veiligheid, privacy en de operationele beperkingen van zijn of haar drone.
  • Dit is cruciaal voor het handhaven van een veilig luchtruim en voor de bescherming van de rechten en privacy van anderen.

De invoering van deze registratie- en certificeringsprocessen maakt deel uit van een bredere inspanning om de veiligheid in het gebruik van drones te vergroten en te zorgen voor een verantwoordelijk gebruik in het Europese luchtruim. Het is van groot belang dat alle dronepiloten deze procedures serieus nemen en zich conformeren aan deze nieuwe vereisten.

Naar de Praktische Tips